{دولت کریمه امام عصر - شماره 4}

 

حضرت علی، در بیانی رسا، حکومت قرآنی امام مهدی را چنین توصیف کرده است:

در روزگاری که هوای نفس حکومت می کند، (امام) مهدی ظهور میکند و هدایت و رستگاری را جایگزین هوای نفس میسازد و در عصری که نظر شخص بر قرآن مقدم شده است، افکار را متوجه قرآن میکند و آن را حاکم بر جامعه میسازد.

[نهج البلاغه، خطبه 138، ص 424]

 

4g

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)