{شبهه شناسی - شماره 2}

 

حق و باطل تا وقتی مشخص است و تشخیص آن آسان که تشابه و دست‌کاری در کار نباشد اما امان از وقتی که باطل، خودش را شبیه حق می‌کند.

و اما حق. حق را باید از باطل جدا کرد. پس لازم است بدانیم: شبهه در لغت به معنای مشابهت و پوشیدگی است و چیزی که حق و باطل در آن معلوم و مشخص نیست را شبهه می‌نامند.*۱ به عبارت دیگر، شبهه، خود را شبیه به حق نشان می‌دهد و راه شناخت حق از باطل را دشوار کرده و افراد را دچار شک و تردید می‌کند.*۲

شبهه در اصطلاح، طرح اِشکال، پرسش یا ابهامی است که در شناخت حق از باطل در برداشت‌ها، تحلیل‌ها، تصمیمات و رفتارهای مرتبط با سعادت فرد یا جامعه، منشأ خطا و اشتباه می‌شود. حال با مشخص شدن تعریف شبهه می‌توانیم درک بهتری از این موضوع داشته باشیم.

[۱. محمد معین، فرهنگ فارسی؛ 2. عبدالمجید معادی‌خواه، فرهنگ آفتاب، ج ۷۱]

 

2ai

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)