{امام مهدی در کلام علما و بزرگان - شماره 9}

 

وجود مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه با چه قدرتی جهان را از عدل و داد پر میکنند، با کُشتن؟ الان که مردم جهان هفت میلیارد است اگر یک میلیارد آن را بُکشد آن شش میلیارد دیگر آدم میشوند؟ تازه اول خونریزی است و اگر از این هفت میلیارد، چهار میلیارد را بُکشند، سه میلیارد باقیمانده آدم میشوند؟ هرگز. امام زمان با چه وسیله ای پیروز میشوند؟

با فشار با کُشتن، یا با عدل و فرهنگ؟ معجزه اول آنست که مردم را عاقل میکنند، آدم میکنند، آن وقت است که جامعه عاقل، عدل پرور میشود.

[سخنرانی آیت الله جوادی آملی؛ نکته 842 از کتاب 1001 نکته پیرامون امام زمان]

 

9k

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)