{انحرافات مهدویت - شماره 6}

 

در پیام های قبلی عوامل پدید آورنده جریان های انحرافی را بررسی کردیم؛ در اینجا به عوامل استمرار بخش جریان های انحرافی می پردازیم. این یک قانون است که هر چیزی بعد از ایجاد شدن باید نگهداری شود حتی جریان های انحرافی.

یکی از عوامل استمرار بخش جریان های انحرافی، ساختن حکایت است. در اینجا باز هم یک سَر ماجرا ناآگاهی است.

جریان سازان با سوء استفاده از باورهای مردم، داستان ها و حکایاتی را برای آنها تعریف می کنند و از این راه هواداران خود را، همراه خود نگه می دارند. مثلا درباره فلان شخص خواب دیده شده که مورد عنایت اهل بیت است، یا اینکه کسی درباره جلسات برگزار شده در عالم رویا چنین و چنان دیده است.

داستان های واقعی و تاریخی ما، جذاب تر از داستان های دورغین آنهاست؛ با این وجود کسی آنها را نقل نمی کنند. چرا دشمن در باطل خود تلاش می کند و ما در حق خود حداقل مثل آنها نیسیتم؟!

[درسنامه مهدویت، جلد ۴، ص ١٧۵]

 

6ee

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)