امام على علیه السلام :

دروغگو و مرده یکسانند؛ زیرا برترى زنده بر مرده، به سبب اعتماد به اوست. پس اگر به سخن او اعتمادى نشود، زنده نیست.

[غررالحکم، حدیث ٢١٠۴]

خودسازی و نه به دروغ برای تعجیل در فرج

 

38z

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)