فهمیده کامل کسی است که مردم را از رحمت خدا نا امید نکند، و از لطف الهی مأیوس نسازد، و از مجازات حق ایمن ننماید.

[نهج البلاغه؛ ترجمه استاد انصاریان]

 

8u

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)