از رفاقت با بخیل بپرهیز، چرا که آنجا که به شدت به او نیازمندی از تو دریغ خواهد کرد.

[نهج البلاغه؛ ترجمه استاد انصاریان]

 

2u

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)