توییت واحد مهدویت مصاف:

حیات رژیم غاصب اسرائیل به حیات شیطان وابسته است.

صهیونیست ها برای به تاخیر انداختن ظهور منجی و نجات رهبرشان شیطان، هر کاری میکنند.

ما برای نجات دنیا و محقق کردن ظهور اماممان چه کرده ایم؟

 

62z

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)