{وظایف منتظران - شماره 9}

 

از وظایف منتظران در عصر غیبت است زیرا این کار، صله ی امام عصر و نیکی نسبت به ایشان و سایر ائمه است [صله به معنای نوعی رابطه داشتن است] و با این عمل سُرور و شادمانی در دل امام وارد میشود و امام مانند سایر پدرانشان صبح و شام برای زوّار قبر امام حسین دعا میکنند.

در کتاب معتبر "کامل الزیارات" از امام صادق روایت شده:

1- (کسیکه برای زیارت امام حسین انفاق کند) به هر دِرهَم برایش هزار هزار محسوب میشود و رضایت خدا، دعای پیامبر و امامان را دارد.

2- محبوبترین اعمال نزد خداوند زیارت قبر امام حسین است.

3- (در دعایشان فرمودند) خدایا مغفرتت را بر من و برادرانم و زوّار قبر پدرم حسین قرار ده، آنان که اموالشان را انفاق و بدن هایشان را به رنج انداختند... پس از سوی ما رضوانت را به آنان پاداش ده، آنان را از شرّ هر گونه سرکش و مخلوق زورمند و شیاطین جنّ و انس دور کن...

و این دلایلی است بر شاد کردن حضرت مهدی و سایر ائمه برای این عمل شریف.

 

9t

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)