سخاوت آن است که بی درخواست باشد، ولی آنچه را به درخواست بخشند به خاطر حیا و برای رهایی از بدگویی است.

[نهج البلاغه؛ ترجمه استاد انصاریان]

 

14u

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)