{سبک زندگی مهدوی - شماره 8}

 

ریشه بسیاری از مشکلات و آسیبهای اجتماعی که برای جوانان ما به وجود می آید، بخاطر کمبود شخصیت و عزّت در میان اعضای خانواده است. از طرفی، کرامت و بزرگواری، از عوامل مهم سلامت رفتاری است. از این رو در کنار مهرورزی و محبت به فرزند، باید روح عزت و کرامت را در او دمید.

در این باره، رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند : فرزندان خود را گرامی بدارید (به آنها شخصیت بدهید) و آنان را خوب تربیت کنید که این کار موجب مغفرت شماست.*1

دغدغه مهدی یاوران، تربیت فرزندانی است که اهل عزت و کرامت باشند، زیرا که دوست دارند فرزندی تربیت کنند که او نیز مهدی یاور باشد. یادمان باشد که گاهی اوقات غفلت از نکاتی به ظاهر کوچک، مشکلات و آسیب های بزرگی را در پی خواهد داشت.

[1-مکارم الاخلاق، ص 222]

 

8s

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)