{شناخت شناسنامه ای امام زمان - شماره 19}

 

«ابولفضل یحیی بن سلامه» شافعی مذهب و از علماء نامدار قرن ششم (متوفی ۵۵۱ ه.ق) است که شاید اولین فرد از اهل سنت باشد که به زبان شعر، اعتقاداتش را درمورد ائمه، مخصوصا امام مهدی میگوید؛ از جمله اشعارش:

وَ سائِلی عَن حُبّ اهل البَیت هَل اُقِرُّ إعلانا بِه أم أجحدُ . . .

ای کسی که از من درباره محبت اهل بیت می پرسی: «آیا به طور آشکار به آن اقرار کنم یا آن را انکار!» هیهات! بلکه محبت ائمه ی هدایت با گوشت و خونم آمیخته شده است. علی و پس از او حسن و حسین، سپس علی و فرزندش محمد و جعفر صادق... سپس حسن و آنکه به دنبال او می آید، یعنی محمد فرزند حسن (عسکری) که مورد اعتقادم هست...

[المنتظم، ابن جوزی، ج۳، ص۱۸۳ ؛ میلاد، مجموعه مقالات...ص۶۰]

 

19a

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)