{امام زمان از منظر روایات - شماره 2}

 

امام رضا در ضمن روایتی میفرماید:

قائم، کسی است که هرگاه خروج کند، در سنّ پیری است اما سیمایی جوان دارد؛ آنچنان قدرت جسمی دارد که اگر دستش را به بزرگترین درخت روی زمین بیاندازد، می تواند آن را از ریشه بر کند و اگر در میان کوه ها صدایش را بلند کند، سنگ های کوه ها قطعه قطعه شوند، عصای موسی و انگشتر سلیمان همراه اوست.

[کشف الغمه 3 : 445 ؛ اعلام الوری 407]

 

2f

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)