{ویژگی یاران امام زمان - شماره 27}

 

در پیام قبل گفتیم یارانِ دریادلِ حضرت با مؤمنان، متواضع‌ و مهربانند. چنان آرامند که گویی اصلاً خشم را نمی‌شناسند اما رفتار آن‌ها با دشمنان متفاوت است. آن‌ها در برابر دشمنان خشمگین و با قدرت ظاهر می‌شوند و صلابت (استواری) و قدرتشان را در میدان جنگ و در رویارویی با دشمنان به رُخ می‌کشند. درست مانند یاران پیامبر که قرآن اینگونه توصیفشان می‌کند: «یاران و همراهانش بر کافران بسیار قوی‌دل و سخت و با یکدیگر بسیار مشفق و مهربانند.»*۱

آوازه و ابهت آن‌ها یک ماه جلوتر از خودشان به سپاه دشمن می‌رسد و بر دل دشمنان ترس و بر اندامشان لرزه می‌اندازد.*۲ چنانکه بسیاری از فتوحات سپاه حضرت بدون درگیری و جنگ اتفاق می‌افتد.

آری! سیره‌ٔ آنان فروتنی با مومنان و صلابت در برابر دشمن است؛ درست برعکس ما که هرچه داد داریم بر سر خودی‌ها می‌کشیم درحالیکه در برابر دشمن سر خَم کرده‌ایم. خدا رحمت کند امام خمینی را که فرمود: «هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید.»*۳

[۱.آیه۲۹ سوره فتح؛ 2.بحارالانوار، ج۵۲، ص۳۰۸؛ 3.صحیفه امام، ج۱۰، ص۳۷۳]

 

27ab

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)