{علائم ظهور - شماره 27}

 

شباهت:

در بین پنج علامتِ حتمی ظهور، فقط این دو علامتند که به صورت معجزه‌اند.

تفاوت:

۱- صیحه معجزه ای از سوی آسمان اما خَسفِ بَیداء معجزه ای از سوی زمین است.

۲- صیحه را همه می‌شنوند اما خَسف فقط بر تعداد خاصی از انسانها اتفاق خواهد افتاد.

۳- صیحه فقط جنبه گزارش‌ و اطلاع‌رسانی دارد اما خَسف، دخالت مستقیم خدا در حمایت از جبهه حق می‌باشد.

۴- صیحه گرچه پدیده ای اعجازگونه است ولی از آنجا که بیشتر جنبه اطلاع رسانی دارد ممکن است با اقدامات رسانه ای جبهه باطل از خاصیتش کم شود، اما خسف بیداء اقدامی کوبنده است که جبهه باطل از انجام نمونه مشابه آن عاجز می‌ماند...

[تأملی در نشانه‌های حتمی ظهور، ص۱۸۲]

 

27c

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)