{اخلاق مهدوی - شماره 7}

 

در جهاد با نفس، شما یا پیروز میدان هستید، یا شکست می خورید. احتمال اینکه شما شکست بخورید، زیاد است؛ چون حریف شما قَدَر است و مقابله با آن مشکل.

برای پیروزی در این میدان، به پشتوانه ای قوی نیاز است؛ پشتوانه و پشتیبانی که هم بتوان به آن تکیه کرد و هم راه بلد، مهربان و البته دانا باشد. همه این پشتیبان را دارند؛ اما تنها تعداد کمی از وجود آن اطلاع دارند و تعداد اندکی هم او را می شناسند.

دوستان! تنها ناجی و پشتیبان ما امام زمان عجل الله فرجه است.

 

7bb

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)