{امام زمان از منظر روایات - شماره 37}

 

امام صادق میفرمایند: «ناگزیر باید پیش از آمدن قائم، سالی باشد که مردم در آن سال گرسنه بمانند و آنان را ترسی سخت از کشتار و کاهش در مالها و کم شدن عمرها و محصولات فراگیرد که این در کتاب خداوند بسیار آشکار است "و شما را حتما به چیزی از ترس و گرسنگی و کاهش در اموال و جانها و میوه ها خواهیم آزمود و بردباران را بشارت ده"» (١)

«رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ» (٢)

[١.غیبت نعمانی - باب ١٤؛ 2. سوره بقره، آیه ٢٨٦]

 

37f

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)