اول یه چیزایی باید در مغز و دلمون حل بشه...

 

تا کی بگوییم " تا انقلاب مهدی "

یک نماینده ساده یک تیم تبلیغاتی داره

امام زمان من و شما

نماینده خدا روی زمین

نباید تیم تبلیغاتی داشته باشه؟

 

58z

 

منبع : کانال مصاف (Masaf@)