{معرفی کتب مهدوی - شماره 39}

 

کتاب "تربیت مهدوی"، با تلاش «عصمت معدنی» تألیف و توسط انتشارات نسیم حیات به چاپ رسیده است.

مولف در چهار بخش و ده فصل، به موضوع تربیت فرزندان و وظایف اختصاصی و مشترک والدین در دوران مختلف نوزادی، کودکی، نوجوانی تا جوانی؛ براساس آموزه های اسلامی و مهدوی پرداخته است.

عناوین بخش های کتاب عبارتند از:

✔️بخش اول: بسترسازی تربیت

✔️بخش دوم: مراحل رشد و تربیت از دیدگاه اسلام

✔️بخش سوم: آغاز سال هفتم کودک و پایان کودکی

✔️و بخش چهارم: وزارت کودک

 

39vv          39v

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)