{منجی در ادیان - شماره 19}

 

«سوشیانس» به معنی سود و سودمند است. در اَوستا «سئوشیانت» "saoshyant" آمده. شوشیانت، سوشیانس، سوشانس، سوسیوس و سیوسوش هم آورده شده.

از کتب مذهبی زرتشت همچون «یَشت ها»، «بَندَهِش»، «دینکِــرت»، «زَند و هومن یــسن»، «جاماسب‌نامه» و غیره... می توان مفهوم سوشیانت یا سوشیانس را فهمید. مثلا درکتاب «جاماسب‌نامه» به وقایع آخرالزمان می پردازد.

[رساله سوشیانس، پورداود، ص۸ ؛ منجی در ادیان، زواردهی، ص۱۸۶]

 

19d

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)