{منجی در ادیان - شماره 22}

 

در آیین هندو، موعودِ نجات بخشی به نام «کلکی kalki» در پایان تاریخ، ظهور خواهد کرد.

کلکی یا کلکین (Kalkin - Kalki) سوار بر اسبی سفید و با شمشیر آخته و شهاب گون ظهور می کند تا شرارت و ظلم را از ریشه بر کند و عدالت و فضیلت را برقرار سازد. [اسب سفید، نماد قدرت و فراگیری ست] او بر همهٔ قوای مخالف پیروز می گردد و زمین را از شرّ شاهــان درّنده خو نجات خواهد داد.

[منابع: هفت آسمان، موحدیان، ش۱۲-۱۳؛ مقالات و بررسی، مقدم، دفتر۷۱، ص۲۹۳؛ منجی در ادیان، روح الله شاکری، ص۲۱۵]

 

22d

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)