{مهدویت و رسانه - شماره 21}

 

رسانه ها برای شست و شوی مغزی مخاطب، حداقل پنج اصل مهم را رعایت و اجرا می‌کنند:

اصل اول: تکرار مداوم یک ایده تا اصطلاحاً ملکه ذهن مخاطب شود.

اصل دوم: القای ترس و وحشت از دیگران، به طوری که مخاطب ایده و دیدگاه متفاوت از دیدگاه مورد نظر را به اشتباه، توطئه و فریب کاری متهم کند.

اصل سوم: استفاده افراطی از احساسات و هیجانات، بعنوان چاشنی و مکمل، برای تثبیت کامل ایده در ذهن مخاطب.

اصل چهارم: ارائه ایده اصلی، با شکلی متفاوت، تا مخاطب تصور کند که قدرت انتخاب دارد؛ در صورتیکه همه مسیرها به یک ایده ختم می‌شود.

و اصل پنجم: قطع ارتباط مخاطب با منابع اطلاعاتی دیگر و ایزوله کردن فرد، با ترفند های مختلف.

در شماره بعد با راهکارهای مقابله با شستشوی مغزی آشنا می‌شویم.

 

21dd

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)