{امام زمان از منظر روایات - شماره 1}

 

امام سجاد علیه السلام فرمودند : " قائم ما دارای نشانه هایی از شش پیامبر است:

1- نشانه ای از نوح؛ 2- نشانه ای از ابراهیم؛ 3- نشانه ای از عیسی؛ 4- نشانه ای از موسی؛ 5- نشانه ای از ایّوب؛ 6- نشانه ای از محمد.

اما نشانه اش از نوح، طول عمر است؛

از ابراهیم، مخفی بودن محل ولادتش است؛

از موسی، ترس از دشمن و غیبت است که موسی از ترس فرعونیان از مصر به مدین رفت و مدتی مخفی بود؛

از عیسی، اختلاف رای مردم درباره اش و اعتزال او (تنهایی و خلوت نشینی) از مردم است؛

از ایّوب، پیروزی پس از مشکلات و گرفتاری است؛

و از محمد، قیام به شمشیر است.

[کتاب اعلام الوری ص 290]

در برخی روایات، نشانه ای از حضرت یوسف ذکر شده و آن زندانی بودن است.

 

1f

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)