{غرب و مهدویت - شماره 7}

 

ضعیف شدن هخامنشایان در انتهای کار، دلیلی برای پیروزی های ارتش یونان شد؛ تا در این نقطه از تاریخ، قدرتِ امپراطوریِ غرب متولد شود. امپراطوری که ذات استعمار و استکبار غرب را به خوبی نشان داد.

برای نمونه «اسکندر وقتی به تخت جمشید رسید، مردان را کشت، به زنانشان تجاوز کرد، اموالشان را به غارت برد و در انتها آن شهر زیبا را سوزاند و با خاک یکسان کرد»

[فراز و فرود یونان کلاسیک، زرشناس / یونان باستان، ویل دورانت، ص ۶۰۸ الی ۶۱۰]

 

7ff

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)