{اهمیت و چرایی دعا برای ظهور - شماره 38}

 

ممکن است برای بعضی ها این تصور ایجاد شود که چون امام زمان، وسیله رسیدن برکات به مخلوقات است؛ بنابراین چه نیازی به دعای مردم دارد؟!

دعای ما برای حضرت، مانند هدیه ای از شخصی حقیر به مردی بزرگوار است.

همچنین ظهور امام زمان از اموری است که امکان پیش و پس افتادنش هست. بنابراین جلو افتادن آن، با جدیت اهل ایمان برای دعای فرج، میسر میشود.

امام باقر علیه السلام میفرمایند: "دعا، قضای پیچیده سخت را بر می گرداند."

پس بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد...

 

38q

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)