{امام زمان از منظر روایات - شماره 4}

 

عمَیره دختر نُفَیل میگوید از امام حسن مجتبی شنیدم که فرمودند: " این امری که شما منتظرش هستید ( یعنی ظهور مهدی موعود ) واقع نخواهد شد تا اینکه : گروهی از شما از گروهی دیگر بیزاری بجوید، و عده ای از شما عده ای دیگر را لعنت و نفرین کند، و برخی از شما در صورت برخی دیگر آب دهان بیاندازد، و گروهی از شما بر کفر گروهی دیگر از خودتان شهادت بدهد "

عمیره میگوید: به حضرت عرض کردم: پس هیچ خیری در آن زمان نیست. حضرت فرمودند: " تمامی خیرها در همان زمان است، در آن زمان قائم ما قیام میکند و همه این ( اختلافات دردآور را ) از بین می بَرد "

[کتاب غیبت شیخ طوسی، حدیث 429]

آری، دوای درد ما تنها ظهور است...

 

4f

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)