جز از گناهش وحشت نکند.

[نهج البلاغه؛ ترجمه استاد انصاریان]

 

6u

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)