{امام مهدی در کلام علما و بزرگان - شماره 6}

 

کدام تقوا ما را به ظهور نزدیک میکند؟ فقط نماز اول وقت و کارهای خوب فردی؟ اگر میلیون ها نفر از اینگونه افراد خوب در کنار هم زندگی کنند، تا وقتی در زندگی دسته جمعی خوب ناتوان باشند، تقوایشان رشد نیافته و برای تعجیل ظهور، فایده چندانی ندارند! اصل تقوا آنست که در جریان یک زندگی جمعی و کار تشکیلاتی خود را نشان بدهد.

امام زمان در توقیع شریف خود فرموده اند اگر شیعیان ما جمع شوند و به عهدی که به گردن آنها داریم وفا کنند، به سرعت، سعادت مشاهده ما نصیبشان میشود.[احتجاج499/2]

یعنی هر کس «تکی» به حضرت ابراز ولایت مداری کند، مانع ظهور را برطرف نمیکند.

[استاد پناهیان؛ دانشگاه امام صادق 95/03/02]

 

6k

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)