{یمانی دروغین - شماره 22}

 

«احمد الحسن» مانند مدعیان سایر فرقه‌های انحرافی، برخی از احکام اسلامی را تغییر داده و به صراحت اعلام کرده که برای تغییر احکام آمده است. به‌عنوان مثال یکی از احکامی که او تغییر داده، مربوط به نماز قضاست.

او مدعی است، چون شب بیست و سوم ماه‌ مبارک رمضان، شب قدر و ارزش آن معادل هزار ماه است، اگر کسی که چندین سال نماز قضا دارد، در این شب نماز یک‌ شبانه‌روزش را بخواند، دیگر نیازی به خواندن نماز قضای سال‌های گذشته ندارد.

باطل بودن این سخن واضح است زیرا هیچ دلیلی برای این ادّعا وجود ندارد و این حکم بر اساس قیاس بوده و در احکام فقهی باطل است.

باید توجه داشت که منظور از ارزش بالای نماز در زمان یا مکانی خاص، میزان ثواب آن است، نه این که تعداد نماز بیشتری برای شخص محسوب شود و نیازی به قضای نمازهای فوت شده، نباشد.

همچنین این سخنِ «احمد الحسن» مخالف روایت امام جواد است که در آن روایت از این کار منع کرده‌اند.*۱

[کافی، ج ۳، ص ۴۵۵]

 

22af

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)