{ویژگی یاران امام زمان - شماره 2}

 

دنیا شاهد مهمترین خبر عالم خواهد بود. خبری که در تاریخ بشریت ثبت خواهد شد. امام به کعبه تکیه می‌زنند و منتظر امر الهی می‌مانند.

۳۱۳ نفر از نقاط مختلف دنیا به ارادهٔ خداوند گرد هم می‌آیند؛ پرچم‌دارانی که پروانه‌وار، شمعِ وجودِ امام را در میان می‌گیرند و محافظت می‌کنند.

اینان یارانِ خاص حضرت‌اند به تعداد یاران پیامبر در جنگ بدر به تعداد یاران طالوت در نبرد جالوت و به تعداد پیامبرانِ مُرسل که یاد و خاطر همه آن‌ها را زنده می‌کنند. زمانی که دعوتِ امام شروع شود، اولین بیعت‌کنندگان با امام خواهند بود.

با پخش خبر بیعت دیگر دوستداران و ارادتمندان مهدی به سوی او حرکت می‌کنند. لشکری حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر. این لشکریانِ عاشق با یاران خاص حضرت که فرمانده‌هان لشکرها هستند، بیعت می‌کنند و هستهٔ دوم یاران امام را تشکیل می‌دهند.

مردمان شرق و غرب که از شدت فتنه‌های ستمگران، تشنهٔ آزادی و عدالت شده و به انتظار منجی نشسته‌اند، گروه گروه به سوی حضرت مهدی رفته و زیر این پرچم حق قرار می‌گیرند، پناه دیگران می‌شوند و این مردان الهی را یاری می‌کنند.

 

2ab

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)