{آخرالزمان - شماره 2}

 

به نظر می رسد، قدیمی ترین گفته های مربوط به آخرالزمان و ظهور موعود، مربوط به باستانی ترین مردمان جهان، یعنی اسکیموها و سرخپوستان آمریکای شمالی باشد. اگر چه این اقوام خط و نوشتاری ندارند، ولی می توان به اشعار و گفته هایشان به عنوان نقل قولهایی دست نخورده، از ورای تاریخ تمدن بشر اعتماد کرد.

در میان قبایل اسکیمو، آوازی به نام شعر پایان دنیا وجود دارد، که در ابتدای آن، سه علامت برای آخر جهان معرفی شده است. آواز به ما می‌گوید سه فرآیند که همواره در جهان روندی یکنواخت داشته اند، در آخرالزمان ناگهان برعکس می شود:

ابتدا درختها و گیاهان به جای آنکه از ریشه خشک شوند، از برگ خشک می شوند که این یک روند غیر عادی در طبیعت است.

در دومین علامت، آبهای جاری غیر قابل آشامیدن می شوند.

و در سومین علامت، بچه انسان بی ارزش شده و بچه ها کشته می شوند.

[علائم آخرالزمان در ادیان و ملل مختلف، دکتر مریم امجدی، ص ۱۵ و ۱۶]

 

2gg

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)