{آخرالزمان - شماره 3}

 

پس از اینکه این سه علامت عجیب (که در قسمت قبل بیان شد) ظاهر شد، باد سیاه سوزانی فرستاده خواهد شد و این باد به هر موجودی برخورد کند او را تباه خواهد کرد. چون باد فرو نشیند، در جانب خورشید، صورت مردی هویداست که جهان را برای همیشه نجات خواهد داد.

مقاله ای نقل شده در مجله «ناسیونال جئوگرافیک»، این مطالب را از قول یکی از رؤسای قبایل سرخپوست چاپ کرده و از قول او اضافه کرده بود: «آیا این اتفاقات نیفتاده است؟ آلودگی آب به وجود آمده، بارانهای اسیدی، درختها را از برگ از بین می برد و سقط جنین امری پیش پا افتاده است! پس فقط می ماند همان باد سیاه سوزان!»

که گویی آن هم در حال وزیدن است. به امید آنکه روزی فرو نشیند و مسلماً فرو خواهد نشست.

[علائم آخرالزمان در ادیان و ملل مختلف، دکتر مریم امجدی، ص ۱۶]

 

3gg

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)