{دولت کریمه امام عصر - شماره 25}

 

آیا میدانید چه چیزهایی از پیامبران نزد حضرت مهدی است و با خود پس از ظهور، می آورد؟

 

۱-تابوت آدم؛  ۲-وسیله نجاری نوح؛ ۳-مجموعه ابراهیم؛ ۴-عصای موسی؛ ۵-حجر موسی؛ ۶-تورات موسی؛ ۷-الواح موسی؛    ۸-تابوت موسی؛ ۹-انجیل عیسی؛ ۱۰-رحل عیسی؛ ۱۱-صاع یوسف؛ ۱۲-پیراهن یوسف؛ ۱۳-تاج سلیمان؛ ۱۴-انگشتر سلیمان؛۱۵-مکیال شعیب؛ ۱۶-آئینه شعیب؛ ۱۷-زره داود؛ ۱۸-ترکه هود و صالح؛ ۱۹-پیراهن پیامبراکرم؛ ۲۰-زره پیامبراسلام؛ ۲۱-انگشتر رسول خدا؛ ۲۲-عصای پیامبراکرم؛ ۲۳-شمشیر ذوالفقار؛ ۲۴-مصحف امیرالمومنین علی؛ ۲۵-عهدنامه مخصوص پیامبر؛ ۲۶-میراث جمیع پیغمبران و مرسلین و همه ی کتب آسمانی دیگر...

[مهدی منتظر ص۴۶ و ۴۷ ؛ معجم احادیث الامام المهدی/ج۳]

 

25g

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)