{مهدویت و رسانه - شماره 8}

 

«رسانه های جمعی به رسانه هایی گفته میشود که در آنها بین افراد ناآشنای زیادی، که نامشخص و با یکدیگر نامتناسب هستند و به آسانی قابل شمارش نیستند، ارتباط برقرار میشود. هدف رسانه های جمعی، برقراری رابطه با یک مخاطب و گروه کوچک نیست، بلکه جمع را در نظر دارند.»

رسانه های جمعی به چهار دسته تقسیم میشوند:

➖ رسانه های مکتوب (چاپی)، مانند: روزنامه و...

➖ رسانه های صوتی، مانند: رادیو و...

➖ رسانه های تصویری، مانند: تلویزیون، سینما و...

➖ رسانه های مجازی، مانند: شبکه های پیام رسان، شبکه های اجتماعی و...

[مقاله مهدویت و رسانه، علیرضا پورمسعود]

 

8dd

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)