{مهدویت در نگاه اهل سنت - شماره 14}

 

یاران امام از صنف و نژاد خاصى نیستند؛ بلکه از گروهها و نژادهاى گوناگون و از سرتاسر جهان هستند. مردمى که به یارى امام می شتابند، «من أقالیم الأرض» و «من أقصى البلاد» (١) هستند. از عجم و عرب، از شام و مصر و از جاهاى مختلف می باشند.

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) میفرمایند: « [بعد از اعلام برخى از حوادث آینده] ...اى مردم! بهترین از امت پیامبر، بر شما حکمرانى کرده، پس در مکه به وى ملحق شوید که او مهدى است... که بزرگان شام و مانند آنها و نجیبان مصر و گروههایى از مشرق زمین و مانند آنان به سوى مهدى آیند تا به مکه رسیده و با وى در میان رکن و مقام بیعت کنند...» (٢)

[بررسی تطبیقى مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت، ص ١٢۴؛ ١. صحیح، جعفر بن محمد حضرمى، الأصول الستة عشر، ص ۶۴؛ ٢. سیوطى، الحاوی للفتاوى، ص ٩٨]

 

14aa

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)