{اخلاق مهدوی - شماره 14}

 

خشم، عقل را از کار می اندازد و اگر عقل نباشد، ممکن است کارهایی که نباید انجام دهیم. امام باقر(علیه السلام) میفرمایند: «هنگامی که شخصی بر مردم غضب می کند، اگر ایستاده باشد فورا باید بنشیند، که این کار پلیدی شیطان را از او دور می کند. » (١)

همچنین امام صادق(علیه السلام) میفرمایند: «کسی که اگر ناراحت شود، ناراحتی اش او را از حق بیرون نکند، و اگر خوشحال شود، خوشحالی اش او را به باطل نکشاند، و اگر قدرت یافت، بیش از حق خود دریافت نکند؛ بی شک یک مومن و منتظر واقعی است.» (٢)

[١-کافی کلینی ج٢ ص٣٠٢؛ ٢-جهاد بانفس، حر عاملی، ص٣٧٠]

 

14bb

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)