استاد پناهیان :

اگر حضرت ولی عصر در مقام امامت نبودند و تنها یک انسان معمولی اما با هزار سال عبادت مقبول و تجربه ی معقول بودند، تاکنون به چه مقامات علمی و معنوی رسیده بودند؟

آیا سزاوار نیست برای تمنای دیدار چنین شخصیتی، تمام عمر درِ خانه ی خدا ضجه بزنیم و رنج ها بکشیم؟

 

56z

 

منبع : کانال مصاف (Masaf@)