{مهدویت و رسانه - شماره 9}

 

ویژگی های رسانه های جمعی:

تعداد بسیار زیاد گیرندگان وسایل ارتباطی جمعی

تنوعِ ترکیبِ گیرندگان آنها

ایجاد نوعی تکثر پیام، با ارسال پیام از طریق وسایل ارتباط جمعی

سرعت بالای توزیع پیام در آنها

هزینه کم آنها برای مصرف کننده

گزینشی بودن، وسیع بودن، بُرد بالا و محتوای متعدد و متنوع

[مردم شناسی تبلیغات، محمود اکرامی، ص ١١۶]

 

9dd

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)