{تمثیلات و مثال های مهدوی - شماره 18}

 

داستان ما و امام زمان، داستان چاله ای در همسایگی دریاست.

(ضمن اینکه چاله نباید خود را بزرگ پندارد) اگر این چاله از راهِ جویی به دریا متصل و مرتبط  نشود (هر چند باریک)، به آب کُر وصل نمی شود و قطره ای نجاست تمام آب درون چاله را نجس میکند، پاکی من و شما مشروط به اتصال به دریاست. آب این دریا، هم پاک شده است (توسط خدا) و هم پاک کننده است و این است مصداق (و یُطَهِرَکُم تَطهیرا).

پس اجازه ندهید ارتباطتان حتی لحظه ای اندک، با دریا قطع شود.

 

18o

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)