{غرب و مهدویت - شماره 2}

 

ضرورت شناخت غرب، تابع برداشت ما از مهدویت است. جریان غرب که از دوره رنسانس دین را مخالف فطرت خود دیده بود، حیات بشر را بر مبنای نفسانیت و خود محوری بنا نهاد و استعمار کردن را حق خود برشمرد.

از طرفی مهدویت به دنبال جهانی سازی معنویت، عدالت و از بین بردن ظلم از سراسر عالم است؛ که از دل آن انقلاب هایی چون انقلاب اسلامی ایران سر برمیاورد.

بنابراین طبیعی است که غرب، مهدویت را با منافع خود در تضاد ببیند، با آن دشمنی کند و با تبلیغات گسترده از ترویج آن بکاهد.

اگر ما بپذیریم چنین حرکتی در مقابل مهدویت وجود دارد، بدون تردید شناخت غرب برای ما یک ضرورت خواهد بود.

[غرب و مبانی فکری آن در اندیشه امام خمینی]

 

2ff

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)