هر کس کار آخرتش را به اصلاح آورد، خداوند کار دنیایش را اصلاح کند.

[نهج البلاغه؛ ترجمه استاد انصاریان]

 

5u

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)