آیا میدانستید ؟

حضرت مهدی از نسل پدری به هاجر و از نسل مادری به ساره میرسد؛ از این رو، اهل کتاب هم، او را از خود میدانند. حضرت مهدی نجات بخش کل نسل ابراهیم است و بر این اساس، حضرت ابراهیم پدر همه ادیان آسمانی ست.

 

55z

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)