{انحرافات مهدویت - شماره 12}

 

دادن شان و جایگاه دروغین به هواداران، بی ثباتی در باورها و پیروی از خواسته های نفسانی سه ویژگی دیگر جریان های انحرافی است.

جریان های انحرافی بعد از به دام انداختن اشخاص (با بی ثبات کردن باور هایشان)، آنها را شکار می کنند و سعی در پروار کردن طعمه دارند و به آنها شان و جایگاه دروغین می دهند و بعد، از طعمه خود لذت می برند و از آنها برای پاسخگویی به امیال نفسانی خود (مانند امیال جنسی که موارد بسیاری، در پرونده های جریان های انحرافی گزارش شده است) استفاده می کنند.

[درسنامه مهدویت، جلد ۴، ص ١٧٩]

 

12ee

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)