{امام زمان از منظر روایات - شماره 6}
 

پیامبر اکرم فرمودند: مهدی از ما اهل بیت است، خدا امر (ظهور) او را یک شَبِه اصلاح میکند.

[کمال الدین باب6]

امام حسین فرمودند: خداوند، امر (ظهور) او را در یک شب اصلاح میفرماید.

[کمال الدین باب 30]

امام صادق فرمودند: به آنچه نااُمیدی، امیدوارتر باش تا آن چیزی که امید داری محقق شود؛ زیرا موسی بن عمران، رفت تا برای خانواده اش شعله ای آتش بیاورد ولی هنگامی که بازگشت، رسول و پیامبر بود، و خداوند کار بنده و پیامبرش موسی را در یک شب اصلاح نمود. و خدا با قائم یعنی دوازدهمین نفر از امامان نیز چنین خواهد کرد و در یک شب کارش را اصلاح خواهد فرمود... او را از حیرت و غیبت بیرون آورده و به نور فرج و ظهور داخل خواهد کرد.

[کمال الدین باب6]

این هم نتیجه نزدیک دانستن ظهور :

امام باقر و امام صادق فرمودند: آنان که فرج را نزدیک میشمارند، نجات یافتند.

[کمال الدین باب11]

 

6f

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)