{اهمیت و چرایی دعا برای ظهور - شماره 7}

 

امام صادق علیه السلام فرمودند: هنگامیکه فشارها و شکنجه ها بر بنی اسرائیل به طول انجامید، چهل صبح به درگاه خداوند گریه و ناله کردند. پس خداوند به موسی و هارون وحی فرمود که بنی اسرائیل را از شرّ فرعون خلاص کنند (و از چهارصد سال)، صد و هفتاد سال را بخشید.

سپس فرمودند: شما نیز اگر این کار را بکنید (گریه و ناله و دعا)، قطعاً خداوند فرج ما را میرساند. ولی اگر چنین نباشید، امر (فرج) تا آخرین حد ممکن به تاخیر خواهد افتاد. [تفسیر عیاشی ج2]

نویسنده کتاب مکیال المکارم، علامه موسوی اصفهانی، مینویسد: یکی از مطالبی که از این حدیث استفاده میشود، این است که ظهور مولای ما حضرت صاحب الزمان، از اموری است که قابل تقدیم (جلو افتادن) و تاخیر (عقب افتادن) است،... از جمله کارهایی که زمینه جلو افتادنش را فراهم می سازد، اهتمام (کوشش) مومنین در دعا برای تعجیل ظهور و فرج است. [بخش5 فایده22]

 

7q

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)