{اهمیت و چرایی دعا برای ظهور - شماره 9}

 

امام کاظم علیه السلام فرمودند:

کسیکه برادر مؤمنش برای حاجتی به نزدش بیاید، این رحمتی است از جانب خدا که به سوی او فرستاده است؛ پس اگر قبول کرده و حاجتش را برآورده کند به ولایت ما پیوسته است، و آن هم به ولایت خدا متصل است.

و اگر رد کرده و حاجت مؤمن را برآورده نکند با این که قدرت بر انجام آن دارد، خداوند ماری از آتش در قبرش بر او مسلط میکند که تا قیامت او را بگزد؛ چه آمرزیده شود و چه اهل عذاب باشد... ( یعنی اگر نهایتاً بهشت هم برود؛ چون حاجت مؤمنی را رد کرده، در دوران برزخ باید به چنین عذابی مبتلا شود.)

[اصول کافی، کتاب الإیمان و الکفر، باب قضاء حاجة المؤمن]

امام زمان، به عنوان کامل ترین مؤمن جهان حاجتی را به طور مکرر از ما مطالبه کرده اند که "برای فرج فراوان دعا کنید". نکند ما بی توجهی کنیم و عاقبت...

 

9q

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)