زبان، درّنده ای است که اگر آزادش بگذارند، بِگَزَد.

[نهج البلاغه؛ ترجمه استاد انصاریان]

 

3u

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)