{از عاشورا تا ظهور - شماره 25}

 

«تاکید حضرت مهدی به زیارت عاشورا»

یکی از بزرگان قم می گوید در عالَم مکاشفه امام حسین علیه السلام به من فرمودند: «مهدی ما در عصرِ خویش مظلوم است. تا می توانید درباره او بگویید، قلم بزنید و بنویسید... بیش از آنچه نوشته و گفته شده، باید درباره اش نوشت و گفت.»

[صحیفه مهدیه، ص۵۹]

حضرت مهدی عجل الله فرجه به سید رشتی می گوید: «شما چرا نافله نمی خوانید؟ نافله، نافله، نافله! شما چرا عاشورا نمی خوانید؟ عاشورا، عاشورا، عاشورا! شما چرا جامعه نمی خوانید؟ جامعه، جامعه، جامعه!» [نجم الثاقب، ص۶۰]

آری! حسین تو را میخواند و تو حسین را

 

25l

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)