{شبهه شناسی - شماره 8}

 

4️⃣ چهارمین روش القای شبهات، استفاده از روش مغالطه در القای شبهات است. روش بعدی دشمنان، مغالطه (دیگران را به غلط انداختن) است. هم مستشرقین و هم روشنفکران از این حربه زیاد استفاده کرده‌اند.

دلیل آن هم این است که انسان‌های معمولی خیلی دیر می‌توانند وجه مغالطه‌بودن مطلبی را بفهمند، در نتیجه دشمنان از این موضوع کمال استفاده را می‌بَرند.

یک مثال ساده برای روشن شدن این موضوع طرح این شبهه است که آیا خداوند واقعاً واحد است یا نه؟ خیلی‌ها می‌گویند خدای مسلمانان هم سه تا است، چون ضمایر قرآنی دربارۀ خداوند جمع است.

در حالی که پاسخ این شبهه روشن است: ما وقتی می‌خواهیم کسی را مخاطب قرار دهیم، برای احترام از ضمیر جمع استفاده می‌کنیم؛ یا از لفظ «شما» به‌جای «تو» استفاده می‌کنیم که نشان‌دهندۀ احترام و ادب است؛ این موضوع واضحی است اما آن‌ها به‌دنبال سوءاستفاده از آن هستند.

 

8ai

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)