{دیکشنری مهدوی - شماره 25}

 

ص - صیحه آسمانی ۳ / ۳

مخاطبانِ ندای آسمانی و زبان آن:

تمام اهل زمین، صدای آسمانی را می شنوند، و هر گروه و ملتی آن را به زبان مادریِ خود می شنود.

امام صادق علیه السلام فرمودند: ندا دهنده ای بنام قائم ندا می دهد... هر قوم آن را با زبان خود می شنود. [کمال الدین باب ۵۷]

صدای شیطانی:

در روایات از صدای دیگری نیز گفتگو شده که از ناحیه شیطان می رسد و بعد از صدای آسمانی شنیده میشود.

امام باقر علیه السلام فرمودند: و در پایان روز صدای ابلیس ملعون است که ندا میدهد: "بدانید که فلانی مظلومانه کشته شد"

و چه بسا افراد زیادی شک کنند و سرگردان شوند... [الغیبة نعمانی باب ۱۴]

وظیفه ی ما:

امام باقر علیه السلام فرمودند: از صدای اول پیروی کنید و از صدای دوم بپرهیزید تا بوسیله آن دچار گرفتاری نشوید.

[الغیبة نعمانی باب۱۴]

 

25b

 

منبع : کانال مهدیاران (Mahdiaran@)